Stypendia Prezesa Rady Ministrów

19 luty 2019

Dnia 19 lutego 2019 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie uhonorowani zostali stypendyści Prezesa Rady Ministrów. 

Pamiątkowe dyplomy wręczali Wicewojewoda Zachodniopomorski p.Marek Subocz i Wicekurator Oświaty p.Jerzy Sołtysiak. Agnieszka Skórzewska, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży oraz Rafał Sobański, uczeń klasy IV Technikum Hotelarskiego znaleźli się w znamienitym gronie wyróżnionych i docenionych! Serdecznie gratulujemy!